Alçak ve Orta Gerilim

Alçak gerilim, elektrik kullanıcılarını beslemek için orta gerilimden indirilen gerilimdir. Konutlarda ve endüstride kullanılan gerilimdir.

Orta gerilim, yüksek veya çok yüksek gerilimleri alçak gerilime bağlayan gerilimdir. Orta gerilim küçük yerleşkeler veya sanayi bölgelerine elektrik taşıma işleminde kullanılır

Yüksek gerilim ise elektrik enerjisi üretiledikten sonra bir trafo vasıtasıyla yükseltilen,  iletim hatlarıyla taşınan ve sonrasında orta ve alçak gerilime dönüştürülen gerilimdir.

Aydınlatma

Bir ortamı ve içerisindeki nesneleri istenilen ölçütlerde görsel algılamaya uygun kılacak şekilde tasarlanmış ışık uygulamaları aydınlatma olarak tanımlanır. Bir hacmin tamamında belirli kriter ler kapsamında talepleri karşılamak amacıyla yapılan aydınlatma genel aydınlatmadır.

Mekanlar da genel aydınlatmanın yanı sıra çeşitli vurgu, yönlendirme veya farklı aydınlık seviyesine ihtiyaç duyulan kısmi bölgelerin ışıklandırılması ise bölgesel aydınlatma olarak tanımlanır. Bölgesel aydınlatma kimi zaman genel aydınlatmanın yetersiz kaldığı noktalarda gerekli aydınlık seviyesini sağlamak amacıyla yapılırken; kimi zaman da bir nesne üzerine vurgu yapmak ya da estetik görüş katmak amacıyla kullanılır. Bir ortamın aydınlatılması için; en ekonomik ışık kaynaklarının kullanılmasından da öte bir çözüm düşünülmeli ve işletme-yatırım maliyetlerinin yanı sıra istenilen görsel konfor kriterini yerine getirecek en uygun çözüm bulunmalıdır. Aydınlatma tasarımında göz önünde bulundurulması gereken konfor ölçütleri ise; aydınlatmanın niteliği, aydınlatmanın niceliği, ışıklılık ve yüzey özellikleri olarak sıralanabilir.

Topraklama Ölçümü


İşyerlerinin yasal zorunluluğu olan iş sağlığı ve güvenliği standartlarının bir parçası olan topraklama ölçümü elektrik tesisatlarının ihtiyaç duyduğu kontrollerden biridir. Elektrik tesisatının uygunluk raporunun alınabilmesi için gerekli ölçümlerin yasalara uygun şekilde yapılması gerekiyor.

Kontroller elektrik tesisatı ile ilgili riskleri ortaya koyarak iş güvenliğini ve verimliliğini arttırıyor. Toprağın iletkenlik ve direnç özelliklerinin toprak direnci test cihazı ile ölçülmesi elektrik tesisatı kontrolleri arasında en önemlisidir.